Disclaimer

De door Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV.  verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV kunmnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Decilux AV Rent en Decilux AV Sales  BV

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.